• A  A  A  A  
Lajmet dhe njoftimet

Informohuni për lajmet më të reja të lidhura me Projektin për përmirësimin e shërbimeve sociale.

THIRRJE PUBLIKE DERI TE KOMUNAT DHE KOMUNAT E QYTETIT TË SHKUPIT DHE DHËNËSIT POTENCIAL TË SHËRBIMEVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR TË APLIKUAR PËR GRANT PËR ZHVILLIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE

Ministria e punës dhe politikës sociale e realizon Projektin për përmirësimin e shërbimeve sociale (PPSHS) me mbështetje financiare nga Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim (Kredia Nr: 8902–МК). Projekti ka për qëllim që të përmirësojë qasjen në shërbime për kujdes dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore në kompensimet dhe shërbimet sociale. Një nga qëllimet […]

Njoftim për shqyrtim publik për ndërtimin e kopshtit të ri për fëmijë në Komunën e Likovës

Njoftim për shqyrtim publik për projektin që parashikon ndërtimin e kopshtit të ri per fëmijë në Komunën e Likovës në menyrë që të informohen qytetarët dhe palët e interesuara si dhe prezentimin e dokumentit me interes publik – “Vlersimi i kufizuar fillestar për ndikimet rreth ambientit jetësor dhe aspektet sociale’’ LAJMËRIM_Lipkovo LESIA_Lipkovo Rendi i dites_Lipkovo […]

Delçevo dhe Kocani morën grante për zhvillimin e shërbimeve sociale

Скопје, 23.02.2021 – Делчево и Кочани се приклучија кон првата група од 20 локални самоуправи кои добиваат финансиски средства во форма на грантови наменети за развој на социјални услуги со кои ќе одговорат на потребите на ранливи категории граѓани во своите општини. Со доделените средства се овозможува отворање на Дневен центар за рехабилитација и ресоцијализација […]

Njoftimi për një nën-projekt për zhvillimin e shërbimeve sociale në Komunën e Strumicës

Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Струмица Известување за подпроект во Струмица​ – ППСУ Чеклиста за проверка за план за влијание на животна средина – Струмица – ППСУ

Njoftimi për një nën-projekt për zhvillimin e shërbimeve sociale në Komunën e Çairit

Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Чаир Известување за подпроект во Чаир – ППСУ Чеклиста за проверка за план на влијание на животна средина – Чаир​ – ППСУ

Njoftim për ndërtim të një kopshti të ri në Komunën e Manastirit

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за проект кој предвидува изградба на нова градинка и презентација на документот од јавен интерес – „Првична ограничена оцена за влијание врз животна средина и социјални аспекти” во Општина Битола, во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) Известување за […]

Njoftimi për ndërtimin e kopshtit të ri të fëmijëve në Komunën e Gjorçe Petrovit

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Ѓорче Петров во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект) Јавен повик […]

Njoftimi për ndërtimin e kopshtit të ri të fëmijëve në Komunën e Strumicës

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Струмица во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект) Јавен повик Дневен […]

Njoftimi për rinovimin/adaptimin e kopshtit ekzistues të fëmijëve në Komunën e Kriva Pallankës

ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за реновирање/адаптација на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Крива Паланка во рамки на Проектот за подобрување […]

Njoftimi për rinovimin/adaptimin e kopshtit ekzistues të fëmijëve në Komunën e Resnjës

ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за реновирање/адаптација на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Ресен во рамки на Проектот за подобрување на […]

Njoftimi për ndërtimin e mbindërtimit në Komunën e Karposhit

ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за доградба на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјална листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Карпош во рамки на Проектот за подобрување на социјални […]

Njoftimi për ndërtimin e mbindërtimit në Komunën e Probishtipit

ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за доградба на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјална листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Пробиштип во рамки на Проектот за подобрување на […]

Njoftimi për aplikim për grant për kopshtin e fëmijëve në Komunën e Haraçinës

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Арачиново во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект): Дневен ред на […]

Njoftimi për aplikim për grant për kopshtin e fëmijëve në Komunën e Vallandovës

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Валандово во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект): Дневен ред на […]

Njoftimi për mbindërtimin e kopshtit ekzistues të fëmijëve në Komunën e Gostivarit

ИЗВЕСТУВАЊЕ со цел информирање на граѓаните и сите засегнати страни за активностите за доградба на постоечка градинка во Општина Гостивар, и објавување на документот од јавен интерес Чек листа за Проверка на План за управување со животна средина и социјални аспекти: Известување Гостивар SSIP-ESMP-Checklist_Gostivar_MK verzija_16.10.2020 SSIP ESMP Checklist_Gostivar_ kindergarten_16.10.20_II