PROJEKTI PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE NËPËR FOTOGRAFITË.
Ju lutemi, para se të publikoni cilëndo fotografi që është dhënë në galerinë e fotografive, lexoni kushtet e përdorimit dhe të drejtat e autorit. Kur shkarkoni një fotografi të mbrojtur nga e drejta e autorit, emri i fotografit përfshihet në emrin e skedarit dhe duhet të shkruhet gjatë publikimit të saj.