2. Thirrjet publike – shpallje / kumtesa / njoftime

AKTUALE

Shpallja publike

Преобјава – Kомпанија за развој на формула за финансирање на системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 20.06.2022

Shpallja publike

Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 09.06.2022

Shpallja publike

Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 03.06.2022

Shpallja publike

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 03.06.2022

Shpallja publike

Kомпанија за развој на формула за финансирање на системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 27.05.2022

Shpallja publike

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој​ – 04.04.2022

Shpallja publike

Kоординатор за ран детски развој​ – 24.03.2022​

Shpallja publike

Барање за понуди за набавка на принтери – 02.03.2022

Shpallja publike

Покана за понуди – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги – 21.02.2022

Повеќе информации:

Shpallja publike

Реобјава – Компанија за дизајн, спроведување и организирање програма за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 21.02.2022

Shpallja publike

Компанија за дизајн, спроведување и организирање програма за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 01.02.2022

TË PËRFUNDUARA

Shpallja publike

Службеник за управување со ИТ сигурност – 07.03.2022

Shpallja publike

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 24.02.2022​

Shpallja publike

Консултант за попреченост и вклучување во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика – 21.02.2022

Shpallja publike

Специјалист за социјална заштита во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика – 21.02.2022

MARRËVESHJE TË LIDHURA

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Marrëveshje

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Ndërtimi i çerdhes në Komunen e Manastirit

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Përgatitja e projekteve të dizajnit të brendshëm për çerdhet në Probishtip, Likovë, Haraçinë dhe Vallandovë

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Mbikëqyrje mbi ndërtimin e çerdheve në komunen e Probishtipit, Likovës, Manastririt dhe Vallandovës

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Marrëveshje

Auditimi i projekteve themelore për ndërtimin e kopshteve të reja të fëmijëve në komunat: Haraçinë, Manastir, Likovë dhe Vallandovë dhe për mbindërtimet dhe për auditim të projekteve themelore për ndërtim shtesë dhe mbindërtim të kopshteve të fëmijëve në komunat: Gostivar, Karposh dhe Probishtip; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.2.3

Marrëveshje

Vlerësimi i nevojave të shërbimeve sociale nr. ref. MK/SSIP # 1.2.13

Marrëveshje

Mbikëqyrja e ndërtimit të kopshteve të fëmijëve në komunat: Strumicë, Resnjë, Gjorçe Petrov, Bogovinë dhe Kriva Pallankë; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.7

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Strumicës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.9

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Negotinës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.2

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Koçanit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.3

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kisella Vodës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.4

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kavadarit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Gjorçe Petrovit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.6

Marrëveshje

Prokurimi i pajisjeve harduerike për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Qendrat e punës sociale, nr. ref. MK/SSIP # 1.3.11

Marrëveshje

Adaptimi i objektit në kopshtin e fëmijëve në Komunën e Resnjës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.8

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Dizajn dhe implementim të fushatës publike dhe për mbështetje në zbatimin e aktiviteteve në terren duke përfshirë edhe aktivitetet për përfshirjen e qytetarëve – MK/SSIP # 3.2.5

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Përgatitjen e projekteve të dizajnit të brendshëm për kopshtet e fëmijëve në Gjorçe Petrov, Resnjë, Kriva Pallankë dhe Strumicë – MK/SSIP # 2.1.6

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Përgatitjen e projekteve të dizajnit të brendshëm për kopshtet e fëmijëve në Kavadar, Negotinë, Koçan, Kisella Vodë dhe Bogovinë – MK/SSIP # 2.1.5

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për mbështetje të procesit të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve në sistemin e edukimit dhe strehimit të fëmijëve – MK/SSIP # 2.2.16

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për adutimin operativ dhe realizues të Grant programit për ndërtimin e infrastrukturës parashkollore – MK/SSIP#3.2.1

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për adutimin operativ dhe realizues të Grant programit për zhvillimin e shërbimeve sociale – MK/SSIP#3.2.2

Marrëveshje

Njoftimi për kontratën e lidhur – Contract Award Notice SSIP Project Audit, MK/SSIP # 3.1.17

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Mbindërtim, rikonstruim dhe adaptim të kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kriva Pallankës, MK/SSIP # 2.1.1.5