2. Thirrjet publike – shpallje / kumtesa / njoftime

AKTUALE

TË PËRFUNDUARA

Shpallja publike

Thirrje për oferta për prokurimin e pajisjeve për kopshtet në Komunën e Strumicës – 27.07.2021

Shpallja publike

Rishpalljе – Prokurimi i pajisjeve për kopshtin e fëmijëve në vendbanimin Draçevë, Komuna e Kisella Vodës – 19.07.2021

Shpallja publike

Rishpalljе – Ftesë për oferta për prokurimin e pajisjeve për dizajnin e brendshëm për Çerdhen në Komunën e Kavadarit – 07.07.2021

Shpallja publike

Thirrje për oferta për ndërtimin e Çerdhes​ në Komunën e Haraçinës – 25.05.2021

Shpallja publike

Ftesë për oferta për prokurimin e pajisjeve për dizajnin e brendshëm për Çerdhen​ në Komunën e Koçanit – 20.05.2021

MARRËVESHJE TË LIDHURA

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Ndërtimi i çerdhes në Komunen e Manastirit

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Përgatitja e projekteve të dizajnit të brendshëm për çerdhet në Probishtip, Likovë, Haraçinë dhe Vallandovë

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Mbikëqyrje mbi ndërtimin e çerdheve në komunen e Probishtipit, Likovës, Manastririt dhe Vallandovës

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Marrëveshje

Auditimi i projekteve themelore për ndërtimin e kopshteve të reja të fëmijëve në komunat: Haraçinë, Manastir, Likovë dhe Vallandovë dhe për mbindërtimet dhe për auditim të projekteve themelore për ndërtim shtesë dhe mbindërtim të kopshteve të fëmijëve në komunat: Gostivar, Karposh dhe Probishtip; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.2.3

Marrëveshje

Vlerësimi i nevojave të shërbimeve sociale nr. ref. MK/SSIP # 1.2.13

Marrëveshje

Mbikëqyrja e ndërtimit të kopshteve të fëmijëve në komunat: Strumicë, Resnjë, Gjorçe Petrov, Bogovinë dhe Kriva Pallankë; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.7

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Strumicës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.9

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Negotinës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.2

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Koçanit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.3

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kisella Vodës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.4

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kavadarit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Gjorçe Petrovit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.6

Marrëveshje

Prokurimi i pajisjeve harduerike për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Qendrat e punës sociale, nr. ref. MK/SSIP # 1.3.11

Marrëveshje

Adaptimi i objektit në kopshtin e fëmijëve në Komunën e Resnjës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.8

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Dizajn dhe implementim të fushatës publike dhe për mbështetje në zbatimin e aktiviteteve në terren duke përfshirë edhe aktivitetet për përfshirjen e qytetarëve – MK/SSIP # 3.2.5

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Përgatitjen e projekteve të dizajnit të brendshëm për kopshtet e fëmijëve në Gjorçe Petrov, Resnjë, Kriva Pallankë dhe Strumicë – MK/SSIP # 2.1.6

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Përgatitjen e projekteve të dizajnit të brendshëm për kopshtet e fëmijëve në Kavadar, Negotinë, Koçan, Kisella Vodë dhe Bogovinë – MK/SSIP # 2.1.5

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për mbështetje të procesit të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve në sistemin e edukimit dhe strehimit të fëmijëve – MK/SSIP # 2.2.16

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për adutimin operativ dhe realizues të Grant programit për ndërtimin e infrastrukturës parashkollore – MK/SSIP#3.2.1

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për adutimin operativ dhe realizues të Grant programit për zhvillimin e shërbimeve sociale – MK/SSIP#3.2.2

Marrëveshje

Njoftimi për kontratën e lidhur – Contract Award Notice SSIP Project Audit, MK/SSIP # 3.1.17

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Mbindërtim, rikonstruim dhe adaptim të kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kriva Pallankës, MK/SSIP # 2.1.1.5