2. Thirrjet publike – shpallje / kumtesa / njoftime

AKTUALE

Shpallja publike

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 09.10.2023

Shpallja publike

Реобјава – Компанија за развој на формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица – 25.08.2023

Shpallja publike

Повик за понуди за набавка, транспорт и монтажа на 4 инвертер клима уреди – 23.08.2023

Shpallja publike

Реобјава – Компанија за развој на формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица – 01.08.2023

Shpallja publike

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Липково – 28.07.2023

Shpallja publike

Компанија за развој на формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица – 17.07.2023

Shpallja publike

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 04.07.2023

Shpallja publike

Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика – 20.06.2023

Shpallja publike

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 19.06.2023

Shpallja publike

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар – 15.05.2023

Shpallja publike

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 24.03.2023

Shpallja publike

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 17.02.2023

Shpallja publike

Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица – 02.02.2023

TË PËRFUNDUARA

Shpallja publike

Јавен оглас за ангажирање на aсистенти за обука – 23.08.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува јавен оглас:

Повеќе информации:

Shpallja publike

Јавен оглас за ангажирање на локални експерти – 03.07.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува јавен оглас:

Повеќе информации:

Shpallja publike

Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 12.12.2022

Shpallja publike

Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 21.11.2022

Shpallja publike

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 15.11.2022

Shpallja publike

Повик за понуди за Реновирање на канцелариите на Проектната Единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 18.10.2022

MARRËVESHJE TË LIDHURA

Marrëveshje

Известувањe за доделување на договор – Ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново

Marrëveshje

Известувањe за доделување на договор – International Consultancy’ Company for Designing, Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care

Marrëveshje

Известувањe за доделување на договор – Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Marrëveshje

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Ndërtimi i çerdhes në Komunen e Manastirit

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Përgatitja e projekteve të dizajnit të brendshëm për çerdhet në Probishtip, Likovë, Haraçinë dhe Vallandovë

Marrëveshje

Njoftim për dhënie të kontratës – Mbikëqyrje mbi ndërtimin e çerdheve në komunen e Probishtipit, Likovës, Manastririt dhe Vallandovës

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Marrëveshje

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Marrëveshje

Auditimi i projekteve themelore për ndërtimin e kopshteve të reja të fëmijëve në komunat: Haraçinë, Manastir, Likovë dhe Vallandovë dhe për mbindërtimet dhe për auditim të projekteve themelore për ndërtim shtesë dhe mbindërtim të kopshteve të fëmijëve në komunat: Gostivar, Karposh dhe Probishtip; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.2.3

Marrëveshje

Vlerësimi i nevojave të shërbimeve sociale nr. ref. MK/SSIP # 1.2.13

Marrëveshje

Mbikëqyrja e ndërtimit të kopshteve të fëmijëve në komunat: Strumicë, Resnjë, Gjorçe Petrov, Bogovinë dhe Kriva Pallankë; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.7

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Strumicës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.9

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Negotinës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.2

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Koçanit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.3

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kisella Vodës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.4

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kavadarit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1

Marrëveshje

Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Gjorçe Petrovit; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.6

Marrëveshje

Prokurimi i pajisjeve harduerike për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Qendrat e punës sociale, nr. ref. MK/SSIP # 1.3.11

Marrëveshje

Adaptimi i objektit në kopshtin e fëmijëve në Komunën e Resnjës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.8

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Dizajn dhe implementim të fushatës publike dhe për mbështetje në zbatimin e aktiviteteve në terren duke përfshirë edhe aktivitetet për përfshirjen e qytetarëve – MK/SSIP # 3.2.5

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Përgatitjen e projekteve të dizajnit të brendshëm për kopshtet e fëmijëve në Gjorçe Petrov, Resnjë, Kriva Pallankë dhe Strumicë – MK/SSIP # 2.1.6

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për Përgatitjen e projekteve të dizajnit të brendshëm për kopshtet e fëmijëve në Kavadar, Negotinë, Koçan, Kisella Vodë dhe Bogovinë – MK/SSIP # 2.1.5

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për mbështetje të procesit të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve në sistemin e edukimit dhe strehimit të fëmijëve – MK/SSIP # 2.2.16

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për adutimin operativ dhe realizues të Grant programit për ndërtimin e infrastrukturës parashkollore – MK/SSIP#3.2.1

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Kompani këshilluese për adutimin operativ dhe realizues të Grant programit për zhvillimin e shërbimeve sociale – MK/SSIP#3.2.2

Marrëveshje

Njoftimi për kontratën e lidhur – Contract Award Notice SSIP Project Audit, MK/SSIP # 3.1.17

Marrëveshje

Njoftimi për lidhjen e kontratës – Mbindërtim, rikonstruim dhe adaptim të kopshtit të fëmijëve në Komunën e Kriva Pallankës, MK/SSIP # 2.1.1.5