Јавни повици - огласи / соопштенија / известувања

ТЕКОВНИ

Јавен оглас

Повик за понуди за набавка на опрема за градинка во Општина Струмица – 27.07.2021

Јавен оглас

Реобјава – Набавка на опрема за градинка во населба Драчево, Општина Кисела Вода – 19.07.2021

Јавен оглас

Повик за понуди за изградба на детска градинка во Општина Арачиново – 25.05.2021

Повеќе информации:

Јавен оглас

Повик за понуди за изградба на детска градинка во село Матејче, Општина Липково – 19.05.2021

Повеќе информации:

Јавен оглас

Покана за понуди – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги – 29.12.2020

Request for Bid – Development and Implementation of an Integrated Social Welfare Information System covering both Social Assistance Benefits and Services in the Republic of North Macedonia

Повеќе информации:

ЗАВРШЕНИ

Јавен оглас

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 07.07.2021

Јавен оглас

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 27.05.2021

Јавен оглас

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кочани – 20.05.2021

Јавен оглас

Повик за понуди за Доградба на детска градинка во Општина Карпош – 03.04.2021

Повеќе информации:

Јавен оглас

Повик за понуди за изградба на детска градинка во Општина Битола – 12.03.2021

Повеќе информации:

Јавен оглас

Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово – 28.01.2021

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Договор

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP # 2.1.1.5

Договор

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Договор

Проценка за потребите од социјални услуги

Договор

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка

Договор

Изградба на детска градинка  во општина Струмица

Договор

Изградба на детска градинка  во општина Неготино

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кочани

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кисела Вода

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кавадарци

Договор

Изградба на детска градинка во општина Ѓорче Петров

Договор

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка

Договор

Известување за доделен договор – Contract Award Notice SSIP Project Audit

Договор

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за развој на социјални услуги

Договор

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за изградба на предучилишна инфраструктура

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и зг

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Кавадарци, Неготино, Кочани, Кисела

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Ѓорче Петров, Ресен, Крива Паланка

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Дизајн и имплементација на јавна кампања и за поддршка во спроведување на теренски активности

Договор

Адаптација на објект во детска градинка во општина Ресен

Договор

Procurement of Hardware Equipment for the Ministry of Labor and Social Policy and the Social Work Centers RFB