Јавни повици - огласи / соопштенија / известувања

ТЕКОВНИ

Јавен оглас

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново – 27.09.2022

Јавен оглас

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 19.09.2022

Јавен оглас

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 25.08.2022

Јавен оглас

Преобјава – Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 30.06.2022

Јавен оглас

Преобјава – Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 21.06.2022

Јавен оглас

Преобјава – Kомпанија за развој на формула за финансирање на системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 20.06.2022

Јавен оглас

Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 09.06.2022

Јавен оглас

Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 03.06.2022

Јавен оглас

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 03.06.2022

Јавен оглас

Kомпанија за развој на формула за финансирање на системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 27.05.2022

Јавен оглас

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој​ – 04.04.2022

Јавен оглас

Kоординатор за ран детски развој​ – 24.03.2022​

Јавен оглас

Барање за понуди за набавка на принтери – 02.03.2022

Јавен оглас

Покана за понуди – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги – 21.02.2022

Повеќе информации:

Јавен оглас

Реобјава – Компанија за дизајн, спроведување и организирање програма за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 21.02.2022

Јавен оглас

Компанија за дизајн, спроведување и организирање програма за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 01.02.2022

ЗАВРШЕНИ

Јавен оглас

Службеник за управување со ИТ сигурност – 07.03.2022

Јавен оглас

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 24.02.2022​

Јавен оглас

Консултант за попреченост и вклучување во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика – 21.02.2022

Јавен оглас

Специјалист за социјална заштита во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика – 21.02.2022

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Договор

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Договор

Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Договор

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP # 2.1.1.5

Договор

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Договор

Проценка за потребите од социјални услуги

Договор

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка

Договор

Изградба на детска градинка  во општина Струмица

Договор

Изградба на детска градинка  во општина Неготино

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кочани

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кисела Вода

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кавадарци

Договор

Изградба на детска градинка во општина Ѓорче Петров

Договор

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка

Договор

Известување за доделен договор – Contract Award Notice SSIP Project Audit

Договор

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за развој на социјални услуги

Договор

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за изградба на предучилишна инфраструктура

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и зг

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Кавадарци, Неготино, Кочани, Кисела

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Ѓорче Петров, Ресен, Крива Паланка

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Дизајн и имплементација на јавна кампања и за поддршка во спроведување на теренски активности

Договор

Адаптација на објект во детска градинка во општина Ресен

Договор

Procurement of Hardware Equipment for the Ministry of Labor and Social Policy and the Social Work Centers RFB