Njoftimi për një nën-projekt për zhvillimin e shërbimeve sociale në Komunën e Strumicës