Njoftim për shqyrtim publik për ndërtimin e kopshtit të ri për fëmijë në Komunën e Likovës

Njoftim për shqyrtim publik për projektin që parashikon ndërtimin e kopshtit të ri per fëmijë në Komunën e Likovës në menyrë që të informohen qytetarët dhe palët e interesuara si dhe prezentimin e dokumentit me interes publik – “Vlersimi i kufizuar fillestar për ndikimet rreth ambientit jetësor dhe aspektet sociale’’