Projekt për përmirësimin
e shërbimeve sociale

  • A  A  A  A  

THIRRJE PUBLIKE DERI TE KOMUNAT DHE KOMUNAT E QYTETIT TË SHKUPIT DHE DHËNËSIT POTENCIAL TË SHËRBIMEVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR TË APLIKUAR PËR GRANT PËR ZHVILLIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE

Ministria e punës dhe politikës sociale e realizon Projektin për përmirësimin e shërbimeve sociale (PPSHS) me mbështetje financiare nga Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim (Kredia Nr: 8902–МК). Projekti ka për qëllim që të përmirësojë qasjen në shërbime për kujdes dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore në kompensimet dhe shërbimet sociale. Një nga qëllimet […]

Njoftim për shqyrtim publik për ndërtimin e kopshtit të ri për fëmijë në Komunën e Likovës

Njoftim për shqyrtim publik për projektin që parashikon ndërtimin e kopshtit të ri per fëmijë në Komunën e Likovës në menyrë që të informohen qytetarët dhe palët e interesuara si dhe prezentimin e dokumentit me interes publik – “Vlersimi i kufizuar fillestar për ndikimet rreth ambientit jetësor dhe aspektet sociale’’ LAJMËRIM_Lipkovo LESIA_Lipkovo Rendi i dites_Lipkovo […]

Delçevo dhe Kocani morën grante për zhvillimin e shërbimeve sociale

Скопје, 23.02.2021 – Делчево и Кочани се приклучија кон првата група од 20 локални самоуправи кои добиваат финансиски средства во форма на грантови наменети за развој на социјални услуги со кои ќе одговорат на потребите на ранливи категории граѓани во своите општини. Со доделените средства се овозможува отворање на Дневен центар за рехабилитација и ресоцијализација […]

Njoftimi për një nën-projekt për zhvillimin e shërbimeve sociale në Komunën e Strumicës

Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Струмица Известување за подпроект во Струмица​ – ППСУ Чеклиста за проверка за план за влијание на животна средина – Струмица – ППСУ

Njoftimi për një nën-projekt për zhvillimin e shërbimeve sociale në Komunën e Çairit

Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Чаир Известување за подпроект во Чаир – ППСУ Чеклиста за проверка за план на влијание на животна средина – Чаир​ – ППСУ