Projekt për përmirësimin
e shërbimeve sociale

  • A  A  A  A  

Njoftim për shqyrtim publik për ndërtimin e kopshtit të ri për fëmijë në Komunën e Likovës

Njoftim për shqyrtim publik për projektin që parashikon ndërtimin e kopshtit të ri per fëmijë në Komunën e Likovës në menyrë që të informohen qytetarët dhe palët e interesuara si dhe prezentimin e dokumentit me interes publik – “Vlersimi i kufizuar fillestar për ndikimet rreth ambientit jetësor dhe aspektet sociale’’ LAJMËRIM_Lipkovo LESIA_Lipkovo Rendi i dites_Lipkovo […]

Delçevo dhe Kocani morën grante për zhvillimin e shërbimeve sociale

Скопје, 23.02.2021 – Делчево и Кочани се приклучија кон првата група од 20 локални самоуправи кои добиваат финансиски средства во форма на грантови наменети за развој на социјални услуги со кои ќе одговорат на потребите на ранливи категории граѓани во своите општини. Со доделените средства се овозможува отворање на Дневен центар за рехабилитација и ресоцијализација […]

Njoftimi për një nën-projekt për zhvillimin e shërbimeve sociale në Komunën e Strumicës

Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Струмица Известување за подпроект во Струмица​ – ППСУ Чеклиста за проверка за план за влијание на животна средина – Струмица – ППСУ