Social Services
Improvement Project

  • A  A  A  A  

Втор проект за подобрување на социјални услуги

Почитувани, Би сакале да ве информираме дека Министерството за труд и социјална политика е во подготовка на проект кој ќе се реализира во периодот од 2024 – 2029 година кој предвидува активности од аспект на проширување на мрежата на социјални и предучилишни услуги за нивна поголема достапност и од друга страна спроведување на активности и […]