Проект за подобрување
на социјалните услуги

  • A  A  A  A  

Одржана работилница за родители во градинката Детелинка во Крива Паланка

Крива Паланка, 06.04.2023 – На работилницата за родители во градинката „Детелинка“ во Крива Паланка, беа презентирани влијанијата на слободните активности врз развојот на децата дома и во градинка. Работилницата ја отвори директорката на градинката а свое обраќање имаше и координаторот за ран детски развој при Проектот за подобрување на социјалните услуги. Работилницата ја водеше Сашка Пешовска, педагог […]

Работилница за размена на искуства за подобрување на имплементацијата и развојот на социјалните услуги

Охрид, 03.04.2023 – Во рамки на работните активности на Проектот за подобрување на социјални услуги на Министерството за труд и социјална политика, кој се реализира со поддршка на Светска Банка, денеска започна работилницата за размена на искуства за подобрување на имплементацијата на Грант програмата за развој на социјални услуги. На работилницата се присутни претставници на провајдери -даватели […]

Старите изнемоштени лица од општина Кисела Вода добиваат нова социјална услуга за помош и нега во домот преку социјалната реформа на МТСП

Скопје, 24.03.2023 – Oколу 40 лица над 65 години на кои им е потребна грижа и нега, како и лица со намален функционален капацитет и попреченост кои живеат на територија на општина Кисела Вода, во наредниот период ќе почнат да ја добиваат неопходната помош и нега во рамки на нивните домови. За нив секојдневно ќе […]

Одржана работилница со директорите и вработените на меѓуопштинските центри за социјална работа

Струмица, 22.03.2023 – Одржана работилница со директорите и вработените на меѓуопштински ЦСР на тема Kако до зголемување на стапката на запишани деца во предучилишните установи кои доаѓаат од домаќинства, корисници на гарантирана минимална помош и други семејства кои се наоѓаат во социјален ризик. Интерактивниот дел на работилницата овозможи доволно простор да се добијат информации и […]

Министерката Тренчевска во посета на Центарот за дневен претстој за стари лица во Чаир – зајакната социјализација за корисниците од третата доба

Скопје, 16.03.2023 – Поголема социјализација, поврзување и подобрување на физичкото и менталното здравје е главна цел на социјалната услуга која се спроведува преку Центарот за дневен претстој за стари лица во општината Чаир во Скопје. Во моментов околу 30 лица од општината го посетуваат Центарот за дневен престој за стари лица во Чаир. Оваа социјална […]