Повик за понуди за изградба на детска градинка во Општина Битола – 12.03.2021

Повеќе информации: