Ftesë për oferta – ndërtimi i një kopshti në Komunën e Manastirit – 12.03.2021