Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола