Thirrje për debat publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të interesuara për aktivitetet e ndërtimit të kopshtit të ri të fëmijëve në Komunën e Kisella Vodës në kuadër të Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale