Ndihma dhe kujdesi social në shtëpi – Komuna e Koçanit, vizitë e përfituesve