Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 27.05.2021