Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово – 28.01.2021