Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Битола, Гостивар и Карпош – 28.01.2021