Shërbimet – Komponenti 1
Komuna Ofruesi i shërbimit Lloj I shërbimit Statusi
1 Berovë IPKMS  të të moshuarve “d-r Ivan Vlashki” – Berovë  Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë Ofruesi i shërbimit të licencuar
2 Çair “Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit” Qendra e kujdesit ditor për të moshuarit  Kontratë e nënshkruar
3 Demir Kapi Shoqatë për mbështetje dhe zhvillim Humanost – Shkup Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
4 Kisella Vodë HERA Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
5 Karposh Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë Ofruesi i shërbimit të licencuar
6 Likovë OJQ “Imago Plus” Qendra e kujdesit ditor Ofruesi i shërbimit të licencuar
7 Novo Sellë dhe Vasillevë Kryqi i kuq i RMV-së, NjR Strumicë Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
8 Butel dhe Cucer Sandevo 3G “Adra” Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë Ofruesi i shërbimit të licencuar
9 Jegunoc, Tearcë dhe Zhelinë OJQ Milenium Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
10 Kavadar Kryqi i kuq i RMV-së, NjR Kavadar Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
11 Demir Hisar Kryqi i kuq i RMV-së, NjR “Demir Hisar” Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë Ofruesi i shërbimit të licencuar
12 Kërçovë Kryqi i kuq i RMV-së – NjR “Kërçovë” Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
13 Strugë Kryqi i kuq i RMV-së – NjR “Strugë” Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
14 Wendër Zhupë Kryqi i kuq i RMV-së, NjR Dibër Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
15 Kriva Pallankë Kryqi i kuq i Kriva Pallankës Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
16 Makedonski Brod Kryqi i kuq i RMV-së, NjR Kërçovë Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
17 Koçani (Zrnovci dhe Cheshinovo-Obleshevo) Kryqi i Kuq i RSM-OO Kocani Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar
18 Dellçevë HZ Bravura Kooperativa Shërbimi i rehabilitimit dhe riintegrimit  Kontratë e nënshkruar
19 Strumica PUZS Open hart Strumica Ndihmë dhe kujdes në shtëpinë  Kontratë e nënshkruar