Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово