Thirrje publike për komunat dhe komunat në Qytetin e Shkupit në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të aplikuar për grant për krijimin e vendeve shtesë në institucionet parashkollore përmes ndërtimit të kopshteve të reja të fëmijëve dhe përmes mbindërtimeve dhe adaptimeve të objekteve ekzistuese – Përfunduar