Ftesë për oferta për prokurimin e pajisjeve për dizajnin e brendshëm për Çerdhen​ në Komunën e Koçanit – 20.05.2021