Mbështetje të komunave/dhënësve potencialë të shërbimeve sociale gjatë përgatitjes së propozim projekteve për të aplikuar për të marrë grante për zhvillimin e shërbimeve sociale