Koordinatorin kombëtar për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në institucionet parashkollore me përdorimin e mjeteve “MODEL” për matjen e zhvillimit kognitiv dhe socio-emocional të fëmijëve

Më shumë informacion: