Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Струмица – 20.12.2021.