Како да го поттикнете учењето кај децата

Најважниот аспект на образованието е писменоста, нешто што секое дете треба да ужива учејќи ја. Ова е вештина која децата може да ја усвојат без притоа дополнително да се трудат туку едноставно, преку игра. Во продолжение неколку совети како да го поттикнете учењето:

  1. Излезете надвор и со креда напишете ги буквите од азбуката, потоа соберете камчиња и детето нека се обиде да ги нареди камчињата врз буквите напишани на подот следејќи ја нивната линија.
  2. Читајте заедно книга, разгледувате сликовници и прераскажувате си ги приказните.
  3. Почетните слогови на зборовите се есенцијални за читање. Можете да му помогнете на детето да научи да чита со кажување на почетните слогови на зборот. На пример: „зборот „чита“ започнува со „чи“. Ајде сега обиди се и ти!“.

ДА РАСТАТ СИГУРНО, ДА ВИВНАТ ВИСОКО.