Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 07.07.2021