Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 04.07.2023