Правник во Eдиницата за управување со проекти – 23.12.2021