Повик за понуди за надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка – 10.07.2020