Повик за понуди за набавка на опрема за градинка во Општина Струмица – 27.07.2021