Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново – 27.09.2022