Повик за понуди за Набавка на опрема за детски градинки во општините Аеродром, Пробиштип, Илинден и Центар – 19.06.2024