Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица – 02.02.2023