Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика – 20.06.2023