Повик за понуди за изградба на детска градинка  во општина Кавадарци, Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1