Повик за понуди за изградба на детска градинка во општина Ѓорче Петров