Повик за понуди за дигитализација на хартиени досиеја – внес на податоци во софтверско решение – 03.01.2024