Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 17.02.2023