Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка во Општина Неготино во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги