Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка  во Општина Кисела Вода во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги