Потпишување на договори за грантови за развој на социјални услуги на локално ниво​