Потпишување на договори за грантови од втор јавен повик за развој на социјални услуги на локално ниво​