Подготовка на проекти за внатрешно уредување – ентериер за градинки во општините Битола, Гостивар и Карпош – 29.12.2021