Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Кавадарци, Неготино, Кочани, Кисела Вода и Боговиње