Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Ѓорче Петров, Ресен, Крива Паланка и Струмица