Mbikëqyrja e ndërtimit të kopshteve të fëmijëve në komunat: Strumicë, Resnjë, Gjorçe Petrov, Bogovinë dhe Kriva Pallankë; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.7