Mbikëqyrja e ndërtimit të kopshteve të fëmijëve në komunat e Strumicës, Resnjës, Gjorce Petrovit, Bogovinës dhe Kriva Pallankës