Градинки – Компонента 2

 

Општина  Градинка / капацитет Статус
1 Боговиње 87  деца Завршена
2 Ресен 102  деца Завршена
3 Неготино 169  деца Во изградба
4 Кавадарци 142  деца Во изградба
5 Кисела Вода 100  деца Во изградба
6 Кочани 112  деца Во изградба
7 Ѓорче 150  деца Во изградба
8 Струмица 307 деца Во изградба
9 Пробиштип 72 деца Во изградба
10 Крива Паланка 102 деца Во изградба
11 Липково 102 деца Потпишан договор