Компанија за поддршка во спроведување на теренски активности вклучувајќи и активности за вклучување на граѓани – Завршено