Kërkesë për shprehjen e interesit për Auditimin e projekteve themelore për ndërtimin e kopshteve të fëmijëve në komunat: Haraçinë, Manastir, Likovë dhe Vallandovë dhe për auditimin e projekteve themelore për ndërtimin shtesë dhe mbindërtimin e kopshteve të fëmijëve në komunat: Gostivar, Karposh dhe Probishtip